Koistisen Sähkö ja Rakennus

Mittaukset ja testaukset

Mittaukset Kiinteistöjen sähköasennuksia SFS 6000 mukaan ja käyttöönottotarkastukset/mittauksineen (käytössä asennustesteri). Koneiden sähkölaitteistojen sähköasennuksia ja käyttöönottotarkastuksia/mittauksineen SFS 60204-1 mukaan (käytössä konetesteri). Määräaikaistarkastusten jälkeiset ns. puutelista/sähkötyöt mittauksineen (SFS 6000 ) ja erikoisosaaminen koneiden sähkölaitteistojen työt/mittauksineen (MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS EI KATA KONEIDEN ASENNUSTEN TARKASTUSTA). Usein vahinkojen syy mm. tulipaloissa on vanhat asennukset maatiloilla ja teollisuudessa koneilla. Suoritamme riskiarvioinnit ja turvallistustyöt niille. Dokumentoimme aina jolloin asiakkaan vakuutusturva on 100% tasolla. Haltijan vastuu sähkölaitteiston kunnosta on sen haltijalla/omistajalla, joka on myös VNa 403/2008. Vakuuutusehdoissa on Määräyksiä vakuutetun kohteen Sähkölaitteiston täyttävän kaikki viranomaismääräykset, kun se on vakuutusturvan piirissä. Varmistat näin olevan, kun me asiantuntijayrityksenä teemme työn ja dokumentoinnin asianmukaisilla mittausvälineillä. Tarkastamme ja dokumentoimme (tarvittaessa korjauskehotus) sähkölaitteet, pienet ja suuret esim. pesukoneet, liedet, valaisimet, hitsauskoneet yms. Haltijan vastuu VNa 403/2008 työssä käytettävät koneet ja sähkölaitteet. Sähkötöitä tekevän yrityksen on huolehdittava myös Mittalaitteiden kalibroinnin voimassaolosta. Käytössämme olevat mittalaitteet ovat kalibroitu vaadittavien kriteerien mukaiselle tasolle. Oheessa on luettelo käytössämme olevista mittalaitteista. Kiinteistön asennustesterit sfs 6000 mukaan .Metrel MI 3100 SE/FIN Koneiden sähkölaitteistotesteri sfs 60204-1 mukaan.Metrel Mi 2170 Kaapelitutkaus. Maakaapeli näytöt,lattiakaapelit . LA 1012 Maadoitusvastusmittaukset Käännepistemenetelmällä. Metrel Maadoitusvastusmittari/Maa puikoilla. Lääkintätilamittaukset G2 Tiloissa/käytössämme on +10 A AC mittausmenetelmä.